Thẻ: Liverpool sẽ lập lại kỷ lục tệ hại sau 98 năm