Thẻ: M.U sớm tạo nên một báu vật thay thế ở tuyến giữa